GUS Ujawnia Nowe Dane O Wyraźnym Spadku Inflacji

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że inflacja w Polsce w październiku 2023 roku wyniosła 6,5% rok do roku, kontynuując spadek rozpoczęty w lutym i osiągając poziom ostatnio obserwowany w 2021 roku. GUS przedstawił stopę inflacji na poziomie 6,5% rok do roku w październiku, nieznacznie poniżej prognozowanego przez Ekspertów rynkowych 6,6%. To następuje po wrześniowym odczycie wynoszącym 8,2%. Miesięczna inflacja wyniosła 0,2%, wbrew przewidywanym 0,3%, a poprzedni wynik był ujemny (-0,4%).

Czytaj dalej GUS Ujawnia Nowe Dane O Wyraźnym Spadku Inflacji
Decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Kolejna obniżka stóp procentowych.
RPP obniża stopy procentowe. Wpływ na ratę kredytu

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Kolejna obniżka stóp procentowych.

W środę Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżce stóp procentowych o 0,25 punktu procentowego. Była to druga obniżka z rzędu, następująca po wrześniowej redukcji o 0,75 punktu procentowego. W efekcie główna stopa NBP, będąca punktem odniesienia dla rynku finansowego, spadła do poziomu 5,75 procenta, obniżając się o 1 punkt procentowy w porównaniu do poziomu 6,75 procenta, który był utrzymywany przez rok.

Czytaj dalej Decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Kolejna obniżka stóp procentowych.
Darowizna a testament a umowa o dożywocie
Różnice między darowizna testament a umowa o dożywocie. Spadek.

Darowizna a testament a umowa o dożywocie

Darowizna jest dwustronną umową pomiędzy darczyńcą a obdarowanym, a w jej efekcie obdarowany staje się właścicielem darowanej nieruchomości czy innych praw majątkowych. Testament jest jednostronną wolą spadkodawcy, w której wyraża on swoją wolę poprzez powołanie do spadku

Czytaj dalej Darowizna a testament a umowa o dożywocie
Notarialny podział majątku przed rozwodem
Notarialna rozdzielność majątkowa małżeńska. Podział majątku u notariusza rozwód.

Notarialny podział majątku przed rozwodem

Notarialny podział majątku. Podczas zawierania umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiane są postanowienia regulujące wzajemne stosunki majątkowe między małżonkami. Niezbędnym jest ustanowienie odpowiedniej przynależności poszczególnych składników majątkowych do majątku każdego z małżonków, gdyż z chwilą zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej każdy z małżonków zarządza swoim majątkiem osobno. Umowa musi zawierać nie tylko jasną przynależność poszczególnych składników majątku do każdego z małżonków. Ustalana jest również ewentualna wzajemna spłata należności.

Czytaj dalej Notarialny podział majątku przed rozwodem
Umowa przedwstępna u notariusza. Czy koniecznością jest zawieranie jej u notariusza.
Umowa przedwstępna u notariusza. Zabezpieczenie kupna sprzedaży nieruchomości umową przedwstępną.

Umowa przedwstępna u notariusza. Czy koniecznością jest zawieranie jej u notariusza.

Umowa przedwstępna zawierana jest celem określenia warunków jakie będą musiały zostać spełnione, aby została zawarta umowa właściwa, czyli inaczej umowa przyrzeczona. Umowa przedwstępna zawierana jest przy porozumieniu stron, gdzie obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości określonej umowy (art. 389 Kodeksu cywilnego). Nie ma wymogów prawnych, aby umowa przedwstępna musiała zostać zawarta u notariusza jednak warto zabezpieczyć taką umowę, gdyż zawarta w formie aktu notarialnego daje większe możliwości egzekwowania warunków umowy.

Czytaj dalej Umowa przedwstępna u notariusza. Czy koniecznością jest zawieranie jej u notariusza.
Zachowek – instytucja prawa spadkowego, ochrona bliskich osób
Ochrona i zabezpieczenie majątku po zmarłym. Zachowek ochrona najbliższych osób.

Zachowek – instytucja prawa spadkowego, ochrona bliskich osób

Zachowek. Wyrażany jest on jako określona wartość (kwota pieniężna), którą powyższe osoby powinny otrzymać w postaci darowizny, dziedziczenia czy też uczynionego w testamencie zapisu. Należy podkreślić, że powyższe prawo przysługuje jedynie zstępnym (np. dzieciom), małżonkowi, a także rodzicom zmarłego, jednakże tylko w przypadku gdy byliby oni powołani do dziedziczenia ustawowego, tak więc jest to wyżej wskazany najbliższy krąg zmarłego. Nabycie prawa do zachowku następuje w tej samej kolejności, w jakiej następuje powołanie do dziedziczenia z ustawy, tak więc prawo to służy w pierwszej kolejności dzieciom (również przysposobionym) i małżonkowi. W drugiej kolejności prawo do zachowku uzyskują obok małżonka wnukowie spadkodawcy, a dopiero później ewentualnie dalsi zstępni.

Czytaj dalej Zachowek – instytucja prawa spadkowego, ochrona bliskich osób
Zarząd sukcesyjny – przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Co robić w przypadku śmierci właściciela firmy? Jednoosobowa działalność gospodarcza śmierć właściciela.

Zarząd sukcesyjny – przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Zarząd sukcesyjny w przypadku śmierci właściciela firmy. Najważniejszym atutem dla właścicieli przedsiębiorstwa wynikającym z zarządu jest możliwość wykonywania koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie wygasają one wówczas z chwila śmierci przedsiębiorcy, który je uzyskał. Nie jest to przeszkodą do przeniesienia w późniejszym czasie tych decyzji na rzecz jedynego właściciela przedsiębiorstwa lub jego następcy. Zarządca może złożyć wniosek o potwierdzenie wykonywania decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia ustanowienia zarządcy sukcesyjnego.

Czytaj dalej Zarząd sukcesyjny – przedsiębiorstwem osoby fizycznej