Umowa przedwstępna u notariusza. Czy koniecznością jest zawieranie jej u notariusza.
Umowa przedwstępna u notariusza. Zabezpieczenie kupna sprzedaży nieruchomości umową przedwstępną.

Umowa przedwstępna u notariusza. Czy koniecznością jest zawieranie jej u notariusza.

Umowa przedwstępna zawierana jest celem określenia warunków jakie będą musiały zostać spełnione, aby została zawarta umowa właściwa, czyli inaczej umowa przyrzeczona. Umowa przedwstępna zawierana jest przy porozumieniu stron, gdzie obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości określonej umowy (art. 389 Kodeksu cywilnego). Nie ma wymogów prawnych, aby umowa przedwstępna musiała zostać zawarta u notariusza jednak warto zabezpieczyć taką umowę, gdyż zawarta w formie aktu notarialnego daje większe możliwości egzekwowania warunków umowy.

Czytaj dalej Umowa przedwstępna u notariusza. Czy koniecznością jest zawieranie jej u notariusza.