Zarząd sukcesyjny – przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Co robić w przypadku śmierci właściciela firmy? Jednoosobowa działalność gospodarcza śmierć właściciela.

Zarząd sukcesyjny – przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Zarząd sukcesyjny w przypadku śmierci właściciela firmy. Najważniejszym atutem dla właścicieli przedsiębiorstwa wynikającym z zarządu jest możliwość wykonywania koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie wygasają one wówczas z chwila śmierci przedsiębiorcy, który je uzyskał. Nie jest to przeszkodą do przeniesienia w późniejszym czasie tych decyzji na rzecz jedynego właściciela przedsiębiorstwa lub jego następcy. Zarządca może złożyć wniosek o potwierdzenie wykonywania decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia ustanowienia zarządcy sukcesyjnego.

Czytaj dalej Zarząd sukcesyjny – przedsiębiorstwem osoby fizycznej