Umowa przedwstępna u notariusza. Czy koniecznością jest zawieranie jej u notariusza.
Umowa przedwstępna u notariusza. Zabezpieczenie kupna sprzedaży nieruchomości umową przedwstępną.

Umowa przedwstępna u notariusza. Czy koniecznością jest zawieranie jej u notariusza.

Umowa przedwstępna zawierana jest celem określenia warunków jakie będą musiały zostać spełnione, aby została zawarta umowa właściwa, czyli inaczej umowa przyrzeczona. Umowa przedwstępna zawierana jest przy porozumieniu stron, gdzie obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości określonej umowy (art. 389 Kodeksu cywilnego). Nie ma wymogów prawnych, aby umowa przedwstępna musiała zostać zawarta u notariusza jednak warto zabezpieczyć taką umowę, gdyż zawarta w formie aktu notarialnego daje większe możliwości egzekwowania warunków umowy.

Czytaj dalej Umowa przedwstępna u notariusza. Czy koniecznością jest zawieranie jej u notariusza.
Zarząd sukcesyjny – przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Co robić w przypadku śmierci właściciela firmy? Jednoosobowa działalność gospodarcza śmierć właściciela.

Zarząd sukcesyjny – przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Zarząd sukcesyjny w przypadku śmierci właściciela firmy. Najważniejszym atutem dla właścicieli przedsiębiorstwa wynikającym z zarządu jest możliwość wykonywania koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie wygasają one wówczas z chwila śmierci przedsiębiorcy, który je uzyskał. Nie jest to przeszkodą do przeniesienia w późniejszym czasie tych decyzji na rzecz jedynego właściciela przedsiębiorstwa lub jego następcy. Zarządca może złożyć wniosek o potwierdzenie wykonywania decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia ustanowienia zarządcy sukcesyjnego.

Czytaj dalej Zarząd sukcesyjny – przedsiębiorstwem osoby fizycznej