Bezpieczny Kredyt 2 Procent. Czym Jest?

Czym jest bezpieczny kredyt 2 procent?

Program Bezpieczny Kredyt 2% to rządowy program dopłat do rat kredytów mieszkaniowych, który umożliwia preferencyjne kredytowanie. Rząd przez 10 lat dopłaca do odsetek, co pozwala na uzyskanie niższej raty kredytu. O kredyt można ubiegać się w bankach współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) – obecnie jest ich 12. Choć w nazwie programu jest zwrot „2%” to tak naprawdę kredyt jest nieco droższy. Wynika to z konstrukcji finansowej kredytu udzielanego w ramach programu. Określenie Kredyt „2%” jest tylko nazwą programu, gdyż w rzeczywistości kredytobiorca zapłaci więcej. Szacuje się, że po dopłatach rządowych odsetki wyniosą około 3-5% .

Bezpieczny kredyt 2% pierwotnie powstał z myślą wsparcia polaków w zakresie zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych. Czy pomysł na pobudzanie popytu w czasach niskiej podaży był dobry? Rynek nieruchomości jest znaczącym sektorem jeżeli chodzi o Polską gospodarkę, dlatego tak ważnym dla rządzących jest jego pobudzanie. Po czasach pandemicznych i lekkim zastoju na rynku nieruchomości nadszedł czas na dalszy obieg pieniądza, w postaci dotacji państwowych do rynku kredytowego.  Program w swoim pierwotnym założeniu miał pobudzić rynek nieruchomościowy i jak już wiemy spełnił oczekiwania, niestety jego efektem ubocznym jest znaczny wzrost cen na rynku nieruchomości.

Kredyt mieszkaniowy Gdynia bezpiczny kredyt 2 procent
Kredyt mieszkaniowy Gdynia bezpieczny kredyt 2 procent.

Jakie są warunki rządowego programu  bezpieczny kredyt 2%?

Warunki rządowego kredytu hipotecznego reguluje Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% (dalej: ustawa). Program Bezpieczny Kredyt 2% jest skierowany do osób, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie i spełniają określone wymagania. Wniosek o udzielenie kredytu może złożyć osoba, która:

– w chwili składania wniosku nie ukończyła 45 lat,

– nie posiada nieruchomości na własność i prawa do mieszkania spółdzielczego,

– ma wystarczającą zdolność kredytową oraz nie posiada wkładu własnego

– posiada wkład własny lecz nie przekracza on 200 000 zł .

Kredyt udzielany jest na okres co najmniej 15 lat. Maksymalne kwoty kredytu są różne, w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym. Dla singli maksymalna kwota kredytu wynosi 500 000 zł, a dla małżeństw, par z dzieckiem lub rodziców samotnie wychowujących dziecko – 600 000 zł .

Jeśli chodzi o zdolność kredytową, banki liczą ją w oparciu o kilka czynników, takich jak: wysokość dochodu, staż pracy, rodzaj umowy o pracę, wiek, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, posiadane zobowiązania, a także wiele innych. W przypadku programu Bezpieczny Kredyt 2% banki liberalniej podchodzą do wyliczania zdolności kredytowej, ponieważ część odsetek dopłaca rząd .

Kredyt w ramach tego programu może otrzymać osoba do 45. roku życia, która nie posiadała wcześniej mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Jeśli małżeństwo lub para posiada co najmniej jedno wspólne dziecko, to przynajmniej jedno z nich musi spełnić warunek wiekowy.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać bezpieczny kredyt 2 procent?

Uzyskanie bezpiecznego kredytu 2% zależne jest od wielu czynników, takich jak wysokość zarobków, rodzaj dochodu, miejsce zatrudnienia. wysokość wydatków czy wykonywany zawód.

Przykładowo, lekarz może liczyć na większą zdolność kredytową niż freelancer, którego zarobki są mniej stabilne. Banki biorą pod uwagę również miejsce zatrudnienia, czy firma działa długo w branży, jest stabilna itp.

Aby uzyskać Bezpieczny kredyt 2%, należy wziąć pod uwagę swoje comiesięczne wydatki. Bank zwykle prosi o informacje, ile wydajemy pieniędzy na: raty, kredyty, opłaty, wszelkie abonamenty i inne stałe wydatki. Sumując je z ratą, weryfikuje w ten sposób, czy starczy wnioskodawcy na życie. Zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, wysokość raty nie powinna przekraczać 50% miesięcznego dochodu.

Wysokość zarobków jest również ważnym czynnikiem wpływającym na zdolność kredytową. Nawet przy pensji 8000 złotych netto i wysokich wydatkach, można nie dostać Bezpiecznego kredytu 2 procent.

Według analityków, Bezpieczny kredyt 2% nie jest dostępny dla osób zarabiających minimalną krajową, która wynosi 3600zł brutto. Kredyt ten jest raczej kierowany do tzw. klasy średniej. Oznacza to, że osoby zarabiające minimalną krajową nie spełniają wymagań zdolności kredytowej, aby otrzymać Bezpieczny kredyt 2%. Dodatkową barierę dla osób o niższym dochodzie mogą stanowić również wydatki. Z racji tego, że jest to kredyt na pierwsze mieszkanie, osoba ubiegająca się o kredyt najczęściej ponosi koszty wynajmu, które znacznie obniżają zdolność kredytową, a tym samym otrzymanie rządowej dopłaty.

Jaka zdolność kredytowa przy kredycie 2 procent.

Przy wyliczaniu zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców, banki muszą stosować się do wytycznych zapisanych w Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Rekomendacja S zawiera zalecenia dla banków w zakresie dobrych praktyk przy udzielaniu kredytów hipotecznych. Określa ona m.in., jak banki mają szacować zdolność kredytową, wysokość wkładu własnego i ubezpieczenia.

Na początku 2023 roku KNF wprowadziła zmianę we wspominanej rekomendacji, co pozwoliło na zwiększenie zdolności kredytowej Polaków. W efekcie także Bezpieczny Kredyt 2 proc. może być łatwiej dostępny dla beneficjentów programu Pierwsze Mieszkanie .

Zmiana polegała na zmniejszeniu buforu bezpieczeństwa przy udzielaniu kredytów hipotecznych. W 2022 roku został on zwiększony do 5 proc., a od lutego 2023 roku jest o połowę niższy i wynosi 2,5 proc., choć w przypadku tylko niektórych zobowiązań.

W przypadku Bezpiecznego Kredytu 2% KNF pozostawiła bankom dużą swobodę w kwestii bufora. Wskazała, że może być on niższy nawet od 2 punktów procentowych. W ten sposób, banki mogą dostosować swoją politykę kredytową do indywidualnych potrzeb klientów, a klienci mogą łatwiej spełnić wymagania zdolności kredytowej .

Banki określając zdolność kredytową dla osób ubiegających się o kredyt z programu bezpiecznego kredytu 2% podchodzą bardziej liberalnie, gdyż kredyt ten jest zabezpieczony w postaci rządowych dopłat, które są wystarczającym zabezpieczeniem całego produktu bankowego.

Sposoby na zwiększenie zdolności kredytowej

Jeśli Twoja zdolność kredytowa jest niewystarczająca, warto zastanowić się nad sposobami na jej poprawienie. Istnieją różne metody na poprawienie zdolności kredytowej, takie jak:

  1. Zwiększenie dochodów: Wysokość dochodu to jeden z najważniejszych czynników wpływających na zdolność kredytową. Jeśli Twoje dochody są niskie, warto zastanowić się nad podjęciem dodatkowej pracy lub zmianą pracy na bardziej opłacalną. Warto również pamiętać, że banki biorą pod uwagę nie tylko wysokość dochodu, ale także jego źródło i stabilność.
  2. Wzmacniając swoją wiarygodność w oczach banku, zaleca się zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony, zamiast korzystania z umów cywilnoprawnych. Niektóre instytucje finansowe mogą nie akceptować umów cywilnoprawnych, uważając je za mniej wiarygodne. Dlatego ważne jest, aby wybierać stabilne formy zatrudnienia, co może pozytywnie wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej przy ubieganiu się o Bezpieczny Kredyt 2%.
  3. Spłata zobowiązań: Posiadanie wielu zobowiązań, takich jak kredyty, pożyczki, karty kredytowe, może negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową. Dlatego warto rozważyć spłatę części zobowiązań przed ubieganiem się o kredyt hipoteczny.
  4. Zwiększenie wkładu własnego: Posiadanie wkładu własnego to kolejny czynnik wpływający na zdolność kredytową. Im większy wkład własny, tym mniejszy kredyt trzeba zaciągnąć, co z kolei wpływa na wysokość raty kredytu. Warto zastanowić się nad oszczędzaniem na wkład własny już na długo przed ubieganiem się o kredyt hipoteczny.
  5. Poprawa historii kredytowej: Historia kredytowa to zapis wszystkich zobowiązań, jakie zaciągnęliśmy w przeszłości. Jeśli mieliśmy problemy ze spłatą zobowiązań, nasza historia kredytowa może być negatywna. Dlatego warto dbać o terminową spłatę zobowiązań i unikać zaległości.
  6. Współkredytobiorca: Jeśli Twoja zdolność kredytowa jest niewystarczająca, warto rozważyć zaciągnięcie kredytu z dodatkowym współkredytobiorcą. Współkredytobiorca to osoba, która bierze na siebie część odpowiedzialności za spłatę kredytu. Dzięki temu bank może zwiększyć wysokość kredytu, a Ty zwiększyć swoją zdolność kredytową. (z programu nie mogą korzystać bezdzietne osoby w nieformalnym związku)

Warto pamiętać, że bank przy ocenie zdolności kredytowej bierze pod uwagę nie tylko wysokość dochodów, ale także liczbę osób pozostających na utrzymaniu oraz wcześniej zaciągnięte i niespłacone zobowiązania finansowe. Dodatkowo, cena mieszkania nie jest prostym iloczynem jego powierzchni i ceny za metr kwadratowy. Zależy ona również od lokalizacji, w której jest realizowana inwestycja, czy piętra, na którym znajduje się lokal. Warto zwrócić uwagę na te czynniki, aby dokładnie oszacować swoją zdolność kredytową i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości. Jeśli potrzebujesz pomocy w oszacowaniu swojej zdolności kredytowej, skorzystaj z narzędzi dostępnych na stronach banków lub skontaktuj się z doradcą finansowym.

Bezpieczny Kredyt 2% czy warto?

Kredyt hipoteczny z programu Bezpieczny kredyt 2% to oferta, która cieszy się dużą popularnością wśród osób, które chcą kupić swoje wymarzone mieszkanie lub dom. W okresie dopłat (tj. 10 lat) kredyt jest spłacany w systemie rat malejących, co oznacza, że wysokości rat z czasem będą niższe. Przy ratach malejących początkowe raty są dość wysokie, co może stanowić problem dla kredytobiorcy. Oczywiście, jeśli bank wyliczy zdolność kredytową pozwalającą na spłacanie rat, zakładamy, że nie obciążą one nadmiernie kieszenie kredytobiorcy.

Warto jednak wziąć pod uwagę swoją sytuację życiową i przeanalizować, czy w początkowym okresie raty nie będą zbyt wysokie. Zwłaszcza, że kiedy zakupi się własne mieszkanie, pojawiają się wydatki związane z remontem czy wyposażeniem.

W przypadku kredytu hipotecznego, warto również pamiętać o swojej historii kredytowej. Kredytobiorcy są sprawdzani w bazach dłużników, takich jak BIK, czy nie zalegają albo zalegli ze spłatą innych zobowiązań. Osoby z pozytywną historią kredytową są postrzegane jako rzetelne i mogą liczyć na wysoki kredyt.

Podsumowując, przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny z programu Bezpieczny kredyt 2%, warto wziąć pod uwagę swoją sytuację życiową, przeanalizować swoje comiesięczne wydatki oraz swoją historię kredytową. Przy ratach malejących warto zwrócić uwagę na początkowo wysokie raty, które mogą stanowić problem dla kredytobiorcy. Jednak, jeśli bank wyliczy zdolność kredytową pozwalającą na spłacanie rat, zakładamy, że nie obciążą one nadmiernie kieszenie kredytobiorcy.

Dodaj komentarz